Oppgave Animate CC – Skriftspråk – Symbol – Logodesign

Da har vi vært igjennom  mer Flash og det er på tide med en ny oppgave.
I denne oppgaven er todelt.
1. Presentere en skrift i en interaktiv applikasjon laget i Animate.
2. Lage en animasjon med bruk av Camera i Animate.

1. SKRIFT
Presentere en skrift i en interaktiv applikasjon laget i Animate. Fremgangsmåten kan gjerne være lik den vi gjorde i forbindelse med BrightLight.org. Se tutorial Flash.pdf som vi lastet ned fra passegal.no/Tutorials/Flash/Flash BM
OBS. Koding til Flash BM må gjøres i nye Animate for HTML5 Canvas. Mer info følger. Du kan velge om du lager Animate-fila som html5 Canvas eller med Actionscript 3.
Anbefaler HTML5 Canvas.

Du må velge en skrift fra et annet alfabet enn vårt latinske. Det kan være fra hvilken som helst kultur, tidsepoke eller type fonetisk (lydskrift) eller begrepsskrift. Med begrepsskrift menes både ren billedskrift (bilder) ordskrift, stavelsskrift og bokstavskrift. Flaggsignaler, morse osv.
Peace_symbolSemaphore_Delta_November

The CND symbol, designed by Gerald Holtom in 1958. It later became a universal peace symbol used in many different versions worldwide. The flag semaphore symbols for letters “N” (green) and “D” (blue)

Du kan presentere hvilken skrift som helst og det må nødvendigvis ikke foreligge utdypende historisk dokumentasjon eller omfattende beskrivelse av skriften.
Det viktige i denne sammenhengen er at presentasjon skal lages i Animate og inneholde interaktive løsninger.
Legg vekt på det visuelle og presenter skriftens egenart og muligheter på en interessant og fasinerende måte.
Lag gjerne animasjoner og visuelle effekter og benytt deg av de muligheten Animate byr på. Husk lyd.
Du kan også velge å presentere flere typer skrift.
Hvis du har et annet emne du brenner for kan du godt presentere det. F. eks. mytologi, symboler, tatovering etc.

2. CAMERA
Lag en animasjon i Animate hvor du bruker Camera-funksjonen. Animasjon må inneholde bilder (foto), grafikk, tekst, Movie-clip med animasjoner, Camera zoom og rotate samt minst 3 bildelag/illustrasjoner i z-aksen. Den må også inneholde noe interaktivitet. F. eks. objekter(bilder/illustrasjoner) som er klikkbare. disse kan gjerne ligge på slutten og evt føre oss til en annen scene.

Logodesign: Design en logo til prosjektet. Bruk den på en egnet måte i forbindelse med designet av Animate-siden.

Innlevering torsdag 15. februar kl 12:00 på din blogg.

Lykke til
Wictor

Her er en link til eksempler/øvelser:
https://helpx.adobe.com/no/animate/using/working-with-camera-in-animate-cc.html#

https://helpx.adobe.com/no/animate/how-to/virtual-camera.html

https://helpx.adobe.com/animate/how-to/create-parallax-effect.html?playlist=/ccx/v1/collection/product/animate/segment/designer/explevel/advanced/applaunch/orientation/collection.ccx.js?ref=helpx.adobe.com

Her er en eksempel på hvordan du kan panorere og rotere i typografi/skrift
http://nettkringkasting.no/~wictor/Film%20og%20Typo/FilmcutsTypo/intonation.mov

0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Wictor Leonard Faanes - Mediedesign - Treider Fagskoler

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar