Fagskole – et yrkesrettet alternativ

Fagskole – et yrkesrettet alternativ

Vil du ta en kort utdanning, og få yrkeskompetanse som du kan ta i bruk direkte etter endt skolegang? Da kan en fagskole kanskje være noe for deg.

 

Den største forskjellen er at på en fagskole jobber studentene mer praktisk, forteller studiekonsulent ved Norges Kreative Fagskole, Camilla Hørthe. Hun forklarer hovedforskjellen på kreative fagskoler, høyskoler og universiteter.

På Treider Fagskoler Design får studentene oppgaver i form av kundeoppdrag eller fiktive oppdrag, som de kan øve seg på. Det gjør at de opparbeider seg erfaring, og kan gå rett ut i arbeidslivet når de er ferdig. Til forskjell fra høyskoler og universiteter bruker ikke dem ikke praktiske løsninger som er mest relevant for arb-livet.

På regjeringens nettsider, utdanning.no defineres fagskoleutdanninger som korte, yrkesrettede utdanninger. De bygger på realkompetanse eller på videregående skole. Dette er altså et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, hvor du kan utdanne deg til et konkret yrke. En fagskole er definert som en tertierutdanning på lik linje med høyskoler.

Det finnes kreative fagskoler, og mer konvensjonelle fagskoler. Det praktiske fokuset varierer avhengig av hvilke studier du velger. På de kreative fagskolene er det et større fokus på det praktiske enn ved studier i for eksempel elektro og bygg, hvor et fagskolestudium er et teoretisk studium. Likevel, de teoretiske studiene skal knyttes direkte til praksis og til studentenes egne erfaringer som fagarbeidere.

 

Maks et semester år

Har du et ønske om å komme deg raskt ut i arbeidslivet, kan dette være veien for deg. Årsaken er at en fagskoleutdanning er atskillig kortere enn en utdannelse ved en høyskole eller et universitet.

– Dette er en kort utdanning, som varer i maks to år, forklarer Hørthe.

Det er naturligvis mulig å kombinere utdanningen med andre studier hvis man ønsker det, men hovedreglen er at studier ved en fagskole ikke skal vare lengre enn to år, og ikke kortere enn et halvt. Dette skiller fagskolene fra bachelor- og masterstudiene, som er henholdsvis tre og fem år.

 

Direkte yrkeskompetanse

Hensikten er altså ikke å oppnå bachelor- eller mastergrad, slik som ved høyskoler og universiteter. Isteden ligger hovedfokus på å gi deg yrkeskompetanse som du direkte kan ta i bruk etter endt skolegang.

«Fordelen med en slik utdanning er at den skal gi deg yrkeskompetanse som kan tas i bruk direkte, slik at du ikke behøver ytterlige opplæringstiltak når du kommer ut i arbeidslivet», står det skrevet i brosjyren om fagskoler fra Kunnskapsdepartementet.

Ønsker du imidlertid å gå videre og oppnå en bachelorgrad, er det i noen tilfeller mulig. Ved NKF samarbeider de for eksempel med flere utenlandske høyskoler.

– Studentene kan bygge på utdannelsen og få en internasjonal bachelorgrad fra for eksempel Storbritannia eller Australia, hvis de ønsker det. Skolene godkjenner våre to år slik at de kan starte direkte på tredje året, forklarer Hørthe.


Forskjell i undervisningsmetode

Meg selv som eksempel (Thomas Øines) går andre semester på Mediedesign på Treider Fagskoler Design i Oslo. Den forskjellen jeg merker best fra tidligere  utdanning er måten undervisningen er lagt opp på.

– En høyskole som er mye mer forelesningsbasert, og mye mer teoretisk.  Fagskolen er praktisk orientert og klassene er små. Hovedkarakterene er også basert på mappeinnlevering og helhetlig vurdering.  Mens da jeg gikk på VGS bestod karaktergrunnlaget for det meste av større innleveringsoppgaver og skriftlige eksamener.

JEG studerte tidligere grafisk design som lærling hos Arba grafisk tidligere kjent som DI-Grafisk, og har derfor et godt grunnlag for å sammenlikne de to utdanningsinstitusjonene etter egen arfaring.

– Fagskolen passer meg best på måten undervisningen er lagt opp, masse frihet, du lærer selv det du vil bli best på og hva markede krever av deg.

For tiden har jeg bare obligatorisk oppmøte ved nesten alle timer, noe det ikke var på andre skoler.

Videre så kan jeg fortelle litt om  hvordan en typisk dag ved Mediedesign ser ut;
– Vi har som regel en kort prat hvor vi gjennomgår noe innen pensum, og så er det mye dialog mellom studenter og foreleser, men mest eget arbeid utifra det nevnte.  Vi må følge pensum til faglærer for å vise at vi har lært og skjønt innholdet. Vi går ofte gjennom innleverte oppgaver, og vi snakker om videre oppgaver. Mye av arbeidet foregår på eget ansvar eller  i grupper hvor vi gir hverandre tilbakemeldinger.

Studentene får teoretisk påfyll, samtidig som vi er ute og jobber praktisk.

Mange muligheter

I likhet med universiteter og høyskoler tilbyr også fagskolene ulike studier avhengig av hvilke skoler det er.  På Treider Fagskoler Design har skolen – som navnet tilsier – tilbud innenfor kreative yrker som grafisk design, visluell kommunikasjon, Mediedesign, 3d-design og Animasjon, Interiør og Retail Designfoto og illustrasjon. Ved andre fagskoler som Bergen Tekniske og Fagskolen i Oslo er fokuset et helt annet. Der tilbys f. eks. utdanninger innen bygg, anlegg, elektro og eldreomsorg.

Det finnes altså et bredt spekter av fagskoleutdanninger – Alt fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til kreative yrker og mer generelle studieforberedende programmer.

 

Fakta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *