Siste skoledag og avgangsutstilling.

Litt om skoleåret:

Nå har jeg i et år gått på Treider Fagskoler Mediedesign (Treider Design)

Dette har vært et veldig lærerikt og morsomt år. Hær på Treider har jeg lært mye mer om ting jeg allerede kunne, jeg har lært mye nytt og jeg har i tillegg fått mange nye venner.

Læreren jeg/vi hadde, Wictor Faanes føler jeg at var en som var god til å lære oss nye ting. Jeg føler også at han er en lærer som bryr seg om elevene sine, som er en viktig ting når du er lærer.

avgangsutstilling:

På den siste skoledagen hadde vi avgangsutstilling sammen med klassen Retail design og interiør. På denne utstillingen viste vi fram noen  av arbeidene vi har gjort i løpet av dette ene året her på Treider.

Bilder fra utstillingen:

Hvis noen andre vurderer å søke seg inn på en av medielinjene på Treider er det noe jeg absolutt kan anbefale, ettersom alle linjene har dyktige lærere, du lærer mye nytt og du får mange nye venner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *