Vi fikk nå i oppgave om ta bilde av samme objekt.

Vi skulle da bruke forskjellig EksponeringsVerdi(EV)

Jeg Har da brukt EksponeringsVerdiene=

-2
-1
0
+1
+2

Her er bildet:

Fotooppgave.

Vi har nå en Fotouke og den første oppgaven er å lage en serie med bilder i Vidvinkel, Normal og Tele.

Den første viser bare hode til personen.

Og den andre viser hele personen.

Lage min egen nettside.

Vi fikk nå oppgaven om å lage vår egen nettside.
Vi skulle da gjøre dette i Adobe Dreamweaver CC 2017.

Forskjell mellom Dreamweaver og Notepad++
Jeg hadde laget en nettside før men, det var i programmet Notepad++ som er ganske annerledes en Dreamweaver. Notepad++ lar deg redigere mange forskjellige typer kildekoder, mens Dreamweaver bare lar deg redigere kildekoder som har med internett å gjøre som for eksempel .HTML(HyperText Markup Language) og .CSS(Cascading Style Sheets).
en annen viktig forskjell er at i Dreamweaver så kan du rett i programmet se hvordan nettsiden kommer til å se ut og du kan enkelt sette inn objekter ved å bruke Insert funkskjonen. I Notepad++ derimot så kan du ikke se i programmet hvordan nettsiden kommer til å se ut og du må kode alt selv tegn for tegn!

Planlegging
Før jeg lagde nettsiden lagde jeg en mindmap som viser hvordan jeg tenkte at nettsiden skulle være:


Og jeg lagde en mockup av siden(klikk på lenken for å vise):

webpage mockup

Koding av nettside
Når jeg kodet nettsiden så brukte jeg to viktige ting: Det er HyperText Markup Language(HTML) som får nettsiden til å fungere i praksis og Cascading Style Sheets(CSS) som får nettsiden til å se fin ut.

Når du Koder en nettside så har du flere tagger som du kan bruke.
Jeg brukte da veldig mye taggen <div> denne brukte jeg da sammen med CSS’en for å få siden pen. inne i denne taggen så hadde jeg da id’er som da linket til en hashtag(#) i CSS’en som da endret på stilen til et objekt ettersom jeg la til forskjellig stiler som padding, font-size, background-color under hashtaggen(inne i { }) med mer.

Objekter
Det viktigste objektet jeg brukte var <wrapper> som “pakker inn” alle taggene du bruker senere. Dette gjør at du fremdeles kan ha en egen bakgrund rundt den.
Noen av objektene jeg brukte var <h> som sier til CSS’en at objektet skal være en heading. ved å skrive tall bak <h>’en så kan du bestemme hvor stor headingen skal være. Dette bestemmer også hvor stor teksten skal være.
Jeg brukte også <p> som sier at objektet skal være en paragraph.
<topnav> som er en navigasjonsheader som da har en egen farge og inneholder linker til andre sider.
<footer> som fungerer noe likte med headeren siden den har en egen farge.
I <footer>’en inkluderte jeg også en mailto link  som åpner e-post programmet(sett at det er et installert) på datamaskinen og lager en e-post med min  e-post.
<bilde>/img som jeg brukte som å gi bildene jeg brukte riktig størrelse.

hva jeg synes om oppgaven
jeg synes at oppgaven har gått greit siden jeg har jobbet med dette tidligere, men noen ting var jo selvfølgelig litt vanskelig i forhold til koding og andre i forhold til å lære seg programmet.

Klikk under for å se på nettsiden:
http://www.nettkringkasting.no/~oyvind/Min%20hjemmeside/index.html