Semesteroppgave 2017 MD – Fremgang 1

Nå har vi startet perioden med semesteroppgaven, og jeg har kommet godt i gang. Forrige uke jobbet jeg med og fikk ferdigstilt malen til portfolio-sidene til magasinet. Jeg la ut et innlegg på bloggen hvor jeg prøvde å forklare så godt jeg kunne hvordan man skulle gå frem, hva man skulle ha med, og hvor man skulle både finne og lagre filene sine. Som en innledning til elevsidene (portfolio) har jeg lagt opp til at alle studiene får to sider hver til å skrive litt om hva de holder på med. I tillegg får alle linjene to-fire sider som de kan bruke på artikler knyttet til fagområdet sitt, reiseskildringer, bedriftsbesøk eller andre ting.

Når det kommer til designet tror jeg at jeg har bestemt meg for et tema. I forberedningsfasen så jeg for meg sirkler og rektangler i oppmuntrende farger. Jeg har lyst til å bruke disse elementene (se bilde under) systematisk gjennom hele magasinet. Ikke nødvendigvis etter et fast mønster, men at de går igjen på forskjellige måter på alle sidene. Her må jeg nok bare prøve meg frem litt etterhvert som jeg fyller sidene med innhold, og se hva som passer inn hvor. Forhåpentligvis er dette noe jeg kan gå for, jeg liker i allefall fargekombinasjonen godt. Sirklene syns jeg er morsomme og lager liv, mens rektanglene bryter opp og skaper kontrast.

 

 

Siden dette er tredje utgave av Megin, og logoen har vært den samme siden første utgave, skal jeg fortsette i den retningen og la logoen bli som den er. Det er både for å bygge merkevaren, men også for å gi meg selv litt mindre å tenke på.

Foreløpig syns jeg det går veldig bra. Siden jeg må vente på at de andre elevene blir ferdig med sitt innhold, har jeg tid til å jobbe med min egen portefolio samt forberede sidene som skal fylles med bilder og tekst. Jeg får også tid til å tenke over hvordan jeg skal designe forside, bakside, “mellomsider” og annet småplukk, samtidig som jeg forbereder meg på mer jobbing fremover.

 

Viktige datoer:

25.04 – Nytt blogginnlegg

28.04 – Materiale (bilder og tekst) skal leveres til meg

02.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

09.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

10.05 – Forventet dato for trykk!

16.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

23.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

30.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

08.06 – Innlevering av semesteroppgaven!

12.06 – Montering av avgangsutstilling

13-14.06 – Avgangsutstilling

Hva, hvor, hvordan?

Her kommer litt informasjon om hva jeg vil at dere skal levere til meg av innhold til Megin. Jeg har laget en mal for elevsidene, men her må jeg presisere at malen fungerer som et eksempel på hvordan dere kan gjøre det.

Det jeg ser for meg er at alle elevene får to sider hver som skal fungere som en portfolio. Her vil navnet deres stå med ønskelig kontaktinformasjon (tlf.nr., e-post, hjemmeside etc.) under. I tillegg kan dere gjerne skrive noen ord om dere selv (bakgrunn, interesser, fremtidsplaner/-mål osv.). Det behøver ikke å være langt, helst kort og konsist, for det skal også være plass til ca. 5 bilder (det er lov med både flere og færre, helt opp til dere selv) av arbeider dere har holdt på med i år, samt bildetekst under hvert bilde. Det er valgfritt hvor mye tekst og hvor mange bilder dere vil ha med, og dere bestemmer selv hvor på sidene deres ting skal være plassert. Under ser dere et screenshot av malen, og hvordan det kan se ut.

Som en introduksjon til elevsidene har jeg satt av to sider som skal handle om studieretningen dere går på. Og dersom dere ønsker at andre artikler skal være med i magasinet (reiseskildringer, forskningsrapporter, bedriftsbesøk eller andre faglig relaterte artikler som passer), må dere gjerne sende inn dette og. Jeg har laget en egen mappe for dette.

Det vil si at jeg ønsker tre ulike innleveringer fra hver linje:

  • Elevsider – to sider per elev
  • Om studiet – to sider per studie
  • Andre artikler – to til fire sider per artikkel

Som tidligere nevnt er InDesign-malen for elevsidene (portfolio) i utgangspunktet en veileder som skal vise dere hva det er plass til på sidene deres. Det enkleste er å bare fylle de eksisterende blokkene med nevnt innhold, så kan jeg justere blokkene etter bildeformat, tekstmengde osv. Dere må gjerne flytte og justere litt selv hvis dere ønsker det, men fint om dere holder dere til gridet.

Dersom noen syns det er vanskelig å bruke InDesign er det helt greit for meg om dere bare leverer et tekstdokument og en mappe med bilder. Jeg blir veldig glad hvis dere gir bildene forståelige navn (lenger ned i posten ser dere hvordan), og at de samsvarer med bildeteksten. Dette gjelder uansett om dere bruker InDesign-malen eller ikke. Og særlig viktig er det at kontaktinformasjonen er korrekt.

Som nevnt ønsker jeg tre hovedinnleveringer fra hver linjen, og har lagt ved tilhørende zip-mapper. Mappene inneholder fonten jeg vil at dere skal bruke, InDesign-dokumentet dere skal fylle inn med tekst og bilder, og en mappe for bildene dere vil ha med i magasinet.

Det er viktig at bildene dere leverer er i god kvalitet. Ta hensyn til følgende når dere velger ut bilder:

  • Format: jpg-bilder
  • Størrelse: minimum 1000 px
  • Oppløsning: 300 dpi

I klartekst betyr det at jeg vil ha store filer som ikke er kornete og uklare. Spør enten meg eller en av lærerne hvis dere lurer på noe angående dette.

Fonten jeg vil har valgt heter Sinkin sans, og under har jeg listet opp style (light, regular, medium) og størrelse (pt) jeg vil bruke. Dette er definert i portfolio-malen, så dersom dere ikke fjerner noen av tekstblokkene, trenger dere ikke tenke så mye på dette. De andre malene er mer åpne for egen uttrykkelse, så da er det fint om dere følger disse punktene:

Underoverskrift (navnet deres): Sinkin sans 400 Regular 40pt
Kontaktinfo: Sinkin Sans 300 Light 7pt
Tekst: Sinkin Sans 300 Light 8pt
Bildetekst: Sinkin Sans 500 Medium 7pt

For å kunne bruke fonten må dere installere fonten på maskinen dere jobber på. Plasser mappa “sinkin-sans” (vedlagt i zip-mappa) på denne måten:


Det er viktig at dere navngir filene på en skikkelig måte sånn at vi slipper unødvendig kaos, og slik at bilder og tekst havner på riktig sted. I zip-mappa har jeg laget alle nødvendige mapper, så alt dere trenger å gjøre er å fylle inn riktig navn. Nedenfor ser dere hvordan:

Til elevsidene er det fint om dere lager en mappe som er merket på denne måten:
Megin2017Portfolio + Studieretning + Navn (f.eks. “Megin2017PortfolioMediedesignMaritEngen”).
Her legger dere InDesign-filen (som har samme navn som mappa) og en mappe med alle bildene dere vil ha med (5 bilder i hver portfolio). Husk å gi bildene navn, gjerne med navnet deres og et nummer eller noe som man lett kan gjenkjenne i bildeteksten (f.eks. “MaritFantasyArt” eller noe lignende).
Bildene kan dere legge i en mappe som dere merker slik:
Megin2017Portfolio + Studieretning + Navn + Bilder
(f.eks. “Megin2017PortfolioMediedesignMaritEngenBilder”)

Til sidene som informerer om studiene vil jeg gjerne ha en mappe som er merket slik:
Megin2017Om + Studieretning (f.eks. “Megin2017OmMediedesign”).
Tilhørende bildemappe:
Megin2017Om + Studieretning + Bilder (f.eks. “Megin2017OmMediedesignBilder”)

Til de øvrige artiklene merkes mappene slik:
Megin2017 + Artikkel/Navnet på artikkelen + Studieretning (f.eks. “Megin2017ArtikkelMediedesign” eller “Megin2017ReiseTilMilanoRetailDesign”).
Tilhørende bildemappe:
Megin2017 + Artikkel/Navnet på artikkelen + Studieretning + Bilder (f.eks. “Megin2017ArtikkelMediedesignBilder” eller “Megin2017ReiseTilMilanoRetailDesignBilder”)


Klikk HER for å laste ned zip-filen.

Dere må bare spørre hvis det er noe dere lurer på. Jeg kan nås på mail marit_eng1@hotmail.com. Ellers finner dere meg i klasserommet til Mediedesign (2. etasje) stort sett hver dag fra kl. 09.00-14.30. Jeg tar imot materialet deres (på en minnepenn) når som helst fra og med i dag, jo før jo bedre, og helst innen 28.04.17.

Semesteroppgave 2017 MD – Presentasjon

 

Studentmagasinet Megin har to ganger før blitt utgitt ved utgangen av skoleåret på Treider. Navnet betyr kraft og styrke, og magasinet skal fungere som en promotering av oss som studerer ved de ulike kreative linjene ved Treider. Den tredje utgaven skal designes av meg, og dette blir altså min semesteroppgave.

 

Sluttproduktet vil bestå av selve magasinet som skal trykkes opp og deles ut på avgangsutstillingen vi skal ha i midten av juni. Det vil inneholde informasjon om linjene (3D-Design og 3D-Animasjon, Mediedesign og Interiør og Retail Design), elevsider (portefolio) og featured articles (f. eks. reiseskildringer, trender, faglige artikler etc.).  Som et lite tillegg skal jeg lage invitasjonen til utstillingen. Jeg vil i hovedsak bruke InDesign når jeg jobber med prosjektet, fordi dette egner seg best når man skal lage magasiner. I høst fikk vi en oppgave hvor vi skulle lage et magasin for å lære oss å bruke InDesign. Det var en oppgave som jeg likte godt å holde på med, og valget var greit da jeg ble tilbudt å ha Megin som semesteroppgave. I tillegg til InDesign vil jeg ta i bruk Illustrator og Photoshop for eventuelle illustrasjoner og bilderedigeringer.

 

Når det kommer til fonter har jeg valgt meg ut en sans serif-font som heter Sinkin Sans. Den består av 18 styles, og gir meg derfor mange muligheter i forhold til over- og underoverskrifter, brødtekst, ingress osv.  Jeg vurderer å bruke en serif-font i tillegg, men det kommer an på om jeg finner en som jeg syns passer, så det er mulig jeg holder meg til å kun bruke Sinkin Sans. Jeg har ikke gjort noen konkrete fargevalg, men jeg kommer til å legge vekt på lyse og gøyale farger som vil være i harmoni med hverandre, og som vil gi en oppmuntrende og behagelig leseropplevelse.

 

Viktige datoer:

18.04 – Første innlegg på bloggen – presentasjon av oppgaven

19.04 – Mal skal være ferdig og sendes til elever og lærere

25.04 – Nytt blogginnlegg

28.04 – Materiale (bilder og tekst) skal leveres til meg

02.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

09.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

10.05 – Forventet dato for trykk!

16.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

23.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

30.05 – Innlegg på bloggen og presentasjon

08.06 – Innlevering av semesteroppgaven!

12.06 – Montering av avgangsutstilling

13-14.06 – Avgangsutstilling

Promo

Animasjon har vært tema for uka som nå er over. Med Jonas fra Storyline Studios som gjestelærer har vi fått en grundig presentasjon av After Effects mange muligheter. Vi har lært veldig mye på kort tid, både om selve innholdet i programvaren og hvordan dette brukes på en effektiv måte, særlig i jobbsammenheng. En uke fylt med tips og triks, samt et bedriftbesøk på Storyline har vært veldig inspirerende og gøy.

Midt i uka fikk vi utdelt en oppgave hvor vi skulle prøve ut så mye som mulig av det Jonas gikk gjennom for oss. Oppgaven gikk ut på å lage en bumper/vignett/promo for en (fiktiv) festival med valgfritt tema. Det ble satt en ramme på 20 sekunder, og vi skulle ta i bruk animasjon, teksturer, logo, typografi, musikk, effekter – altså de tingene vi har lært i løpet av uka som har gått. Vi fikk en liten halvtime på oss på å tenke frem et konsept for oppgaven, og fikk deretter veiledende hjelp til hvordan vi skulle gå frem. Jeg bestemte meg fort for å lage en promo for musikkarrangementet Open Air Oslo, som jeg for øvrig tegnet logo for i fjor. En del av oppgaven var derfor allerede gjort, men i tillegg hadde jeg en god inspirasjonskilde for oppgaven videre. Jeg tegnet et storyboard som jeg fikk godkjent, og begynte så med prosjektet. Etter anbefaling fra Jonas tok jeg bilde av storyboardet og satt det sammen til et klipp i After Effects, for å teste ut hvordan det kunne bli seende ut.

 

Neste steg i prosessen var å tegne innholdet i animasjonen. Jeg så for meg at det enkleste ville være å ha én illustrasjon med alt som animasjonen skulle inneholde, men det kom til å bli et stort prosjekt så jeg startet med første frame i storyboardet. Det gikk med mye tid i Illustrator, men underveis i tegneprosessen importerte jeg ulike ai.filer til After Effects, i og med at de oppdateres samtidig som jeg arbeider med de. Det fungerte fint å jobbe på denne måten, for da fikk jeg se hvordan de ulike elementene og scenene så ut når de var tatt ut av den store sammenheng. I tillegg fikk jeg kommet i gang med å bruke programmet, noe som var bra siden Jonas viste oss en del nyttige ting på tavla. Under har jeg lagt ved en eksportert fil der alt innhold er med (bortsett fra logoen, men den har jeg brukt som featured image i bloggposten).

 

 

I denne oppgaven ble det også en del knoting, og jeg følte verken at jeg hadde særlig kontroll på programmet eller at jeg kom til å ende opp med et bra resultat. Men etter å ha prøvd meg frem på forskjellige områder, fått til noe og feilet på mer, begynte jeg å skjønne hvordan ting fungerte. Jeg har fått øve meg i å bruke blant annet keyframes, effekter, kurver, pre-comps, parenting, puppet pin tool, og mye mer. Den “ferdige” filmen har jeg lagt ut på YouTube og linket til nederst i blogginnlegget. Jeg skriver ferdig med gåseøyne fordi det er en del ting jeg ikke ble helt fornøyd med, så det er mye mulig at en forbedret versjon vil dukke opp etterhvert. Musikken i promoen er for øvrig hentet fra låta 1988 – Original mix av Youandewan.

 

 

Under ligger en redigert versjon hvor jeg har prøvd å rette opp i det vi snakket om i klassen da vi hadde presentasjon av oppgaven. Jeg la inn noe mer kamerabevegelse, og ved å bruke easy ease in og easy ease out har overgangene mellom keyframene blitt smoothere. I tillegg har jeg fått på plass en DJ som spiller musikken.

 

Animasjon

Vi har nå fått prøve oss i å animere ved bruk av Adobe Animate. Etter å ha gått igjennom noen Tutorials i fellesskap fikk vi utdelt en oppgave hvor vi skulle lage et banner for en annonse eller en animasjon for publisering på web – eventuelt en kombinasjon av begge. Innholdet var valgfritt, men størrelsen skulle være i banner- eller towerformat, og i tillegg skulle annonsen ha en klikkbar link hvor man blir sendt til en annen nettside.

Min prosess startet slik den pleier å starte. Jeg visste ikke hva jeg ville at animasjonen skulle inneholde, så jeg begynte på en tutorial som jeg gjorde mens jeg tenkte på hva jeg kunne lage. På vei hjem fra skolen den dagen fant jeg ut at jeg ville ha med en enhjørning, så jeg startet å tegne den i Animate samme kveld. Videre var jeg litt usikker på hva mer jeg skulle ha med i banneret. Jeg snakket med en i kollektivet jeg bor i, og han sa at aliens alltid er en god idé. Etter å ha tegnet litt mer, og lett etter en slags rød tråd endte min annonse opp med å bli et reklamebanner for sangen Space Unicorn.

Hele oppgaven har jeg gjort i Animate, det vil si alle illustrasjoner og alle animasjoner. I begynnelsen ble jeg litt frustrert over tegnefunksjonene i programmet, men det måtte bare litt øvelse til før jeg forsto hvordan jeg skulle gjøre ting.

              

 

Jeg har brukt litt forskjellige teknikker når det kommer til animeringen. Den flagrende manen og halen til enhjørningen fikk en litt hakkete effekt siden jeg skiftet posisjoner manuelt ved bruk av selection tool  og subselection tool. Ved hver femte frame satt jeg inn en keyframe og en ny posisjon, i alt lagde jeg seks forskjellige posisjoner. Disse framene kopierte jeg og limte inn etter hverandre seks ganger. Jeg gjorde det på denne måten fordi jeg egentlig ikke visste helt hvilke andre måter det kunne gjøres på. Det at bevegelsene her ble litt hakkete syns jeg ikke gjorde så mye, det bidro til et litt gammeldags spill-utseende syns jeg, og jeg lot det derfor være slik selv etter at jeg hadde oppdaget andre måter å animere på. Romskipet, romvesenet og regnbuen er eksempler på de andre metodene jeg brukte. Jeg animerte de ved å bruke funksjonen motion tween, og de fikk en mye jevnere bevegelse.

 

ARVE Error: id and provider shortcodes attributes are mandatory for old shortcodes. It is recommended to switch to new shortcodes that need only url

Klikk her for å åpne animasjonen i et nytt vindu.

Alt i alt syns jeg dette var en veldig morsom oppgave å jobbe med. Jeg hadde trodd at det skulle bli mye vanskeligere og tidkrevende enn det faktisk ble. Noe frustrasjon oppsto selvfølgelig, fordi det var et nytt program å sette seg inn i, men jeg ble overrasket over hvor greit det hele gikk.

 

WordPress

Lag en webside i din WordPress-installasjon på nettkringkasting.no var oppgaveteksten for denne oppgaven. Innholdet og utseendet på websiden kunne vi velge helt selv, men det ble foreslått at vi lagde en webside ut fra materialet vi lagde i forrige oppgave (Inspirasjon og referanser). Det bestemte jeg meg tidlig for at jeg ville gjøre, for da hadde jeg allerede mye innhold jeg kunne fylle nettsiden med. Siden jeg lagde et magasin i forrige oppgave hadde jeg på en måte et oppsett klart, og det var ikke vanskelig å se for seg hvordan jeg ville strukturere innholdet på siden min. Under har jeg lagt ved en mockup som jeg har tegnet i Illustrator.

 

 

Etter en innføring i programvaren begynte vi å se etter et theme vi kunne tenke oss å ha på siden vår. Jeg fant etterhvert et theme jeg likte som hadde et magasin-aktig utseende, og som så rent og fint ut. Deretter gikk arbeidet egentlig veldig greit. Jeg opprettet sidene Hjem og Om siden, og Egne arbeider hvor jeg senere opprettet tre nye sider til de tre arbeidene jeg gjorde til forrige oppgave. De seks forskjellige inspirasjonskildene og referansene la jeg ut som egne poster. De fikk jeg lagt til i menyen i sidebaren ved å tilegne de kategorier.

 

I denne oppgaven fikk jeg også øvd meg litt på koding og Dreamweaver igjen. Da vi lastet ned WordPress og deretter et theme hadde vi en del nye filer i local sites-mappa på macen. Themes-mappa inneholdt flere php-filer som vi kunne redigere for å endre innholdet på WordPress-siden. Jeg brukte Dreamweaver mest for å endre språket på visse steder på siden min. Siden all tekst var skrevet på norsk, men språket i themet var på engelsk eller svensk, måtte jeg gå inn og endre manuelt. F.eks. fra categories til kategorier, pages til sider, osv. Ellers brukte jeg for det meste WordPress sin plug-in Visual Composer for å designe innholdet på siden.

 

For å besøke nettsiden min kan du klikke her.

Inspirasjon og referanser

Den første oppgaven vi fikk etter nyttår hadde temaet inspirasjon og referanser. Vi skulle velge oss ut seks ulike kilder som vi blir inspirert av, samt seks ulike stilarter som vi liker. Målet var å få kjennskap til stilhistorie, kunstnere, teknikker og trender. Det var også et mål at vi skulle bli bevisst på og gjøre rede for hva som inspirerer oss. Materialet vi opparbeider vil være nyttig for senere bruk. I tillegg til dette skulle vi lage tre forskjellige arbeider, med tre ulike stiler og uttrykk, som skulle gjenspeile inspirasjonskildene våre.

 

Jeg valgte å løse oppgaven på følgende måte. De seks referansene jeg har tatt for meg er surrealisme, minimalisme, art brut, pop art, street art og fractal art. Her har jeg kort gjort rede for de ulike stilartene og begrepene, og så har jeg skrevet noe om hvorfor de er interessante for meg. Inspirasjonskildene delte jeg i to hovedkategorier – opplevelser herunder venner, musikk, våren og drømmer, og kunstnerne Pushwagner og Erik Parker. Her følger også en kort beskrivelse, samt en begrunnelse for hvorfor de inspirerer. To av arbeidene jeg gjorde var illustrasjoner, den ene gjort i Illustrator og den andre i Photoshop. Photoshop-illustrasjonen har flere versjoner med ulike farger (se pdf-fil lenger ned). Det siste arbeidet lagde jeg i InDesign, og produktet ble et magasin bestående av materialet jeg har opparbeidet. Dette fungerer altså som en presentasjonen av selve oppgaven, både tekstdelen og de to andre arbeidene. 

 

I og med at denne oppgaven hadde stor bredde og mange valgmuligheter, hadde jeg litt problemer med å komme i gang. De to illustrasjonene hadde jeg allerede skisset opp og jobbet litt i tankene med før. Jeg så denne oppgaven som en sjanse til å få ferdig illustrasjonene, det var slik jeg startet hele oppgaven. Samtidig som jeg jobbet med de to illustrasjonene tenkte jeg på hvordan jeg kunne formulere det skriftlige, hva jeg skulle skrive om, og hva det tredje og siste arbeidet skulle være. Jeg begynte å sette opp et magasin i InDesign, mest for å få en viss oversikt og for å samle bilder og tekst på en grei måte. Men jeg fant fort ut at dette kom til å bli et prosjekt i seg selv. Det ga meg en idé som førte til at valgte dette som et av de tre arbeidene. Jeg syns det fungerte veldig fint å jobbe på denne måten. Siden jeg lenge var usikker på hva jeg skulle skrive om, fikk jeg sortert litt tanker ved å plotte alt inn i ett dokument, og se hvordan sammenhengen så ut underveis. Selvfølgelig blir det fort slik at hovedfokuset ligger på designet når man jobber i InDesign, og siden teksten ikke var ferdigskrevet før jeg begynte i programmet, fikk ikke den like mye oppmerksomhet. Jeg tror likevel at jeg har klart å få med det viktigste av informasjon.

 

Jeg har lagt ved to av arbeidene som pdf-filer. Klikk her for å se magasinet mitt, og her for å se illustrasjonen som jeg lagde i Photoshop. Under ser vi illustrasjonen jeg lagde i Illustrator. Som man kan lese i magasinet er denne illustrasjonen laget ut fra en opplevelse som skjedde for nesten tre år siden hvor jeg brakk høyre kragebein. Utangspunktet for illustrasjonen er røntgenbilder av kragebeinet som ble tatt både rett etter at bruddet skjedde, og ved siste kontroll da jeg ble erklært ferdigbehandlet. Siden røntgenbilder er noe grumsete og utydelige måtte det bli litt tegning etter egen fantasi. Og siden meningen var å lage et bilde i pop art-stil har jeg med vilje unnlatt en del detaljer, og prøvd å lage illustrasjonen så “enkel” som mulig.  Jeg håper ikke jeg blir arrestert av en ortoped eller andre skjeletteksperter, hvis ikke alle beinstrukturer er helt korrekte.

 

 

 

Vi ble også oppfordret til å prøve oss frem i et nytt program Adobe Experience Design. Her var meningen at vi skulle lage en prototype av et utdrag av materialet, for mobil, nettbrett eller web. Det som ble vanskelig her var at man trengte en app for å kunne se hva man holdt på med i Adobe XD real time. Jeg prøvde å laste ned appen både på mobilen min og på iPaden vi har fått låne fra skolen, men ingen av enhetene var “kompatible med appen”. Derfor har jeg ikke lagt ut noen prototype i Adobe Experience, men jeg fikk prøvd meg litt i programmet og virket veldig greit.

Showreel

Siste oppgave før jul gikk ut på å lage en showreel med After Effetcs og Premiere Pro som hovedverktøy. Innholdet skulle være et utvalg av egne arbeider gjort i løpet av høsten, og lengden skulle være på ca ett minutt (maks 90 sekunder). Det var ønskelig at vi lagde en vignett med navnet vårt, og gjerne med noe grafikk, animasjon, foto, illustrasjoner og lignende. Min vignett ble ikke veldig innholdsrik, men navnet mitt fikk jeg med, og jeg tok i bruk en animasjon som jeg hentet fra Bridge.

Jeg fikk satt sammen en presentasjon med arbeider fra nesten alle områdene vi har vært igjennom dette første semesteret – Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Pro, Dreamweaver og foto – i kronologisk rekkefølge. For å skape en viss stemning i showreelen la jeg til noe musikk som jeg syns passet. Sangen jeg brukte heter “Inspired”, den er royalty free og hentet herfra. Når det kommer til musikken som tilhører Premiere Pro-delen i showreelen viser jeg til en tidligere post her på bloggen.

Måten jeg gikk frem på var å først finne ut hva jeg ville ha med av innhold. Jeg bladde gjennom bloggen min for å få en oversikt over hva jeg hadde levert inn. Samtidig som jeg gjorde dette fant jeg frem filene og organiserte de på Macen slik at arbeidet senere skulle gå enklere. Deretter åpnet jeg After Effects samt Bridge og begynte å se gjennom hva som fantes av animasjoner. Dette gjorde jeg fordi jeg ikke visste helt hvordan showreelen skulle se ut, og prøvde på denne måten å få litt inspirasjon. Fremgangsmåten jeg så for meg videre var å sette sammen de ulike områdene vi har vært gjennom hver for seg i After Effects, for senere å sette sammen alle delene i Premiere Pro. Det ble litt hopping frem og tilbake mellom programmene i løpet av prosessen, men det syns jeg fungerte veldig godt. Særlig siden alt oppdaterte seg etterhvert som jeg gjorde endringer. Jeg skulle gjerne ha utfordret meg selv litt ved å leke med ulike effekter i After Effects, men det fikk jeg rett og slett ikke tid til. Showreelen ble derfor veldig enkel, men jeg er fornøyd med at jeg fikk med arbeider fra såpass mange av de ulike områdene vi har vært gjennom i høst. Det eneste jeg ikke fikk med var Mag+, men siden jeg fikk med det første magasinet vi lagde syns jeg ikke det gjorde så mye. Jeg hadde uansett ikke plass til noe særlig mer i showreelen, i og med at jeg allerede var gått over ett minutt.

I tillegg til å få ha fått litt erfaring fra et nytt program, fikk jeg også prøvd meg på å filme med Quick Times Screen Recording-verktøy for første gang. Dette verktøyet brukte jeg for å vise deler av magasinet vi lagde i InDesign og nettsiden vi lagde i Dreamweaver.