Semesteroppgave uke 2

Denne uken har jeg jobbet med å finne/skrevet informasjon og funnet/tegnet bilder som jeg kan bruke på min nettside. Jeg har blant annet da funnet informasjon om forskjellige tegnestiler fra forskjellige tidsepoker.

Uke 3 skal jeg jobbe med å sette opp nettsiden og finne ut av layouten for teksten og bildene på nettsiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *