Ny fagskolelov gir studiepoeng!

Ny fagskolelov gir studiepoeng og flere rettigheter for fagskolestudenter

Treider Fagskoler har jobbet aktivt for å endre rammevilkårene for fagskolestudentene, og var med i utbedringsarbeidet «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» (Meld. St. 9 – 2016-2017). Den 25. mai 2018 vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning». Den nye fagskoleloven trer i kraft 1. juli 2018.

​Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere fagskoleloven, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven.

Dette er de viktigste endringene

  • Fagskoleutdanning får status som høyere yrkesfaglig utdanning
  • Det innføres studiepoeng for fagskolestudenter
  • Fagskolestudenter får rett til å være del av en av studentsamskipnad (SiO, SiB osv.)
  • Rett til fødselspermisjon
  • Lovfesting av studentorgan

Den nye fagskoleloven kommer til å gjøre fagskolen mer attraktiv.

Det blir nå lettere for unge å velge en fagskoleutdanning. Mange fordelaktige endringer kommer som følger av den nye loven. Studentene får nå tilbud om å være med i studentsamskipnaden, noe som betyr å bli mer inkludering i studentmiljøet. Flere velferdstilbud som bolig, trening og helse.

Studiepoeng istedenfor fagskolepoeng trekker veldig opp for de som velger en fagskoleutdanning.

Fagsjef for utdanningspolitikk i Abelia og styreleder i Forum for fagskoler, Knut Erik Beyer-Arnesen, mener innføring av studiepoeng for fagskoleutdanningen er et viktig bidrag til å løfte og synliggjøre fagskoleutdanning som en attraktiv og likeverdig utdanning på linje med høyskole- og universitetsutdanning. Dette kombineres også med et lovpålagt krav for høyskoler og universiteter til å vurdere fagskoleutdanninger for innpasning i deres studier. Det skaper et godt grunnlag for fagskolesektoren til å gå i en konstruktiv dialog med høyskoler og universiteter for å sikre studentenes interesser, sier Beyer-Arnesen.

Treider Fagskoler har flere fagskoleutdanninger. Bl. a. Innen Interiør og Retail Design, Mediedesign, 3D Design og 3D Animasjon.

Se alle utdanningene på Treider Fagskoler og Treider Design.

Mer om den nye fagskoleloven finner du her

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Treiderblogg - Treider Fagskoler - Oslo - Norway

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar